Yuliya Zavyalova, FRUCT Member

Yuliya Zavyalova

General Information:

Name: Yuliya Zavyalova
Sex: female
Hometown: Russia
Affiliation: WMTL, PetrSU
CV: tex, pdf, docx

Contacts:

Current location: Russia

Higher Education:

no information

Job:

no information

FRUCT Working Groups:

    no information

FRUCT Projects:

    no information

Scientific Interests:

    no information